Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden


1. Alle prijzen vermeld op de site en in de catalogus zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Verzendkosten zijn gericht op verzending binnen Nederland.
Voor verzending buiten Nederland gelden andere tarieven.

De verzenkosten komen altijd voor rekening van de afnemer.

Prijzen,afbeeldingen, informatie en artikelen zijn altijd onder voorbehoud. 

2. Bootschappen.nl behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan, zodat een bestelling in 2 of meerdere zendingen wordt verzonden.
Indien uw bestelling echter in enkele dagen volledig kan worden uitgeleverd, zal deze worden afgestuurd zodra alle artikelen voorradig zijn.
Reddingsvlotten, buitenboordmotoren en rubberboten kunnen alleen afgehaald worden in de winkel. Tenzij anders overlegd.

3. Speciaal bestelde artikelen kunnen nimmer worden geannuleerd zonder toestemming van Bootschappen.nl.

4.
 Tenzij anders aangegeven dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, door overmaking/bijschrijving opde door ons aangegeven bank/girorekening. De op onze bank/girorekening vermelde valutadatum geldt als betalingsdatum.

5.
Indien de betalingstermijn wordt overschreden is de wederpartij van rechtswege in verzuim en zijn wij gerechtigd om, zonder dat enige kennisgeving of sommatie daaraan is voorafgegaan, over het factuurbedrag een rente van 1% per (deel van een) maand, in rekening te brengen vanaf de vervaldatum.

6.
 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten tot invordering van onze openstaande facturen komen geheel voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door wederpartij verschuldigde bedrag (incl BTW) met een minimum van €15.00, vermeerderd met de in artikel 5.2 vermelde vertragingsrente.9. Beschadigde goederen dienen binnen 5 dagen na ontvangst van de zending telefonisch of per e-mail te worden gemeld.
Bootschappen.nl draagt nimmer verantwoording voor de retourzending en kan hier nimmer voor aansprakelijk gesteld worden. 

10. Retourzendingen, kunnen na overleg aan ons retour gestuurd worden. U ontvangt van ons een retour-adreslabel, en daarmee kunt u het pakket afgeven op het postkantoor.
U heeft het recht uw bestelling tot 14 (kalender)dagen na ontvangst zonder
opgave van reden te annuleren. U krijgt dan het volledige orderbedrag
inclusief verzendkosten gecrediteerd.

Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via i[email protected]

Het geld van de goederen wordt na ontvangst van de goederen zo spoedig mogelijk,doch uiterlijk binnen 14 dagen, op uw bankrekening terug gestort.'
Uitzondering zijn accu's, reddingsvloten, noodsignalen en op maat geleverde goederen, deze kunnen na bestelling NIET worden geretourneerd.

11. Bootschappen.nl is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook voortvloeiend uit het gebruik van geleverde goederen.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Bootschappen.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Bootschappen.nl geen cookies ontvangt.