Hydrografische kaarten

De Dienst der Hydrografie heeft moeten besluiten om de belangrijke kaarten in de bekende 1800-serie helemaal niet of later dit jaar te laten verschijnen. 

De kaarten 1811 en 1812 van de Waddenzee zullen later in het jaar verschijnen. Voor de watersporter zullen er dus pas ten dele nieuwe kaarten zijn in de uitloop van het vaarseizoen.

De watersporter ziet zich daardoor genoodzaakt om aan de hand van de Berichten aan Zeevarenden, zoals die door de Dienst der Hydrografie wekelijks worden gepubliceerd, de wijzigingen in de kaartensets vanaf 2012 bij te werken.

De agenten van de Hydrografische Dienst achten dit een ongewenste ontwikkeling. In samenwerking met de Hydrografische Dienst is naar een praktische oplossing gezocht om de kaarten actueel te houden.

Klik hier voor uw B.A.Z    

Lees meer